turbo pascal x32 x64 pl online with Winfy

We have hosted the application turbo pascal x32 x64 pl in order to run this application in our online workstations with Wine or directly.


Quick description about turbo pascal x32 x64 pl:

Program ten jest edytorem kodu w j?zyku Turbo Pascal. Program zawiera tak?e kompilator FPC wsp�?pracuj?cy z 64 bitowymi wersjami systemu Windows.

04/01/2013:
Tryb pe?noekranowy,
Ustawienia czcionki,
Zawijanie wierszy
24/05/2012:
Poprawki w kodzie,
Poprawka b??dnej obs?ugi ReWrite (plik bez podanej pe?nej ?cie?ki by? tworzony w 'Documents and Settings')
14/05/2012:
Optymalizacja kodu,
Waga pliku .exe zmniejszona o 40%
07/05/2012:
Dodano obs?ug? otwierania kilku plik�w na raz (otw�rz, drag and drop)
Drobne poprawki w kodzie


MINIMALNE WYMAGANIA
15mb pami?ci RAM
15mb wolnego miejsca na dysku

Features:
  • kompilator dzia?aj?cy pod 64 bitowe wersje systemu Windows
  • propozycje polece? pod CTRL+SPACE
  • kolorowanie sk?adni
  • mo?liwo?? dostosowania wygl?du programu
  • obs?uga zak?adek


.

©2024. Winfy. All Rights Reserved.

By OD Group OU – Registry code: 1609791 -VAT number: EE102345621.