trisale online with Winfy

We have hosted the application trisale in order to run this application in our online workstations with Wine or directly.


Quick description about trisale:

YEN?LEME �ALI?MALARI NEDEN?YLE TRisale html dosyalar? B?R S�REL???NE ASKIYA ALINMI?TIR.

ePUB VE MOB? DOSYALARI HALA ?ND?R?LEB?L?R.

Features:
 • Ta??nabilir offline Risale-i Nur K�lliyat?
 • S�zl�kl�
 • Arama motorlu (google benzeri)
 • Not ve G�nl�k tutabilme
 • G�m�l� fontlar?n yan?nda bilgisayar?n?zdaki fontlar? kullanabilme
 • Sayfa numaras?na g�re sayfaya gidebilme
 • Y�n tu?lar?yla sayfa de?i?tirme
 • Kald???n?z son sayfay? hat?rlayabilme
 • Sayfa numaralar?n? gizleyebilme
 • Dipnotlar? gizleyebilme
 • Se�ili metni not defterine g�nderme
 • Metin boyutu ve rengini de?i?tirebilme
 • Haz?r, ta??nabilir t�rk�e ve arap�a fontlar
 • Kelime �zerine �ift t?klayarak kelime arama
 • �n tan?ml? renklerin yan?nda, renk koduna veya ismine g�re renk atayabilme
 • Tek olumsuz yan?, b�t�n �zellikler eksiksiz olarak sadece firefox'ta �al???r
 • Setup dosyalar? gerekli fontlar? kurulumda otomatik olarak y�kler.
 • Zip halindeki Trisale program?n? kullan?yorsan?z, program?n problemsiz �al??mas? i�in l�ftren font klas�r�nde yer alan fontlar?n bir tak?m?n? (otf veya ttf) c: /windows/fonts klas�r�ne kopyalay?n. (Firefoxtaki g�ncellemeler nedeniyle g�m�l� fontlar?n yeni s�r�mlerde d�zg�n g�r�nmeme ihtimali var.


Audience: Religion, Other Audience.
User interface: Web-based.
Programming Language: JavaScript.

.

©2024. Winfy. All Rights Reserved.

By OD Group OU – Registry code: 1609791 -VAT number: EE102345621.