api dla vat gus regon ceidg vies online with Winfy

We have hosted the application api dla vat gus regon ceidg vies in order to run this application in our online workstations with Wine or directly.


Quick description about api dla vat gus regon ceidg vies:

Several different APIs (PHP, C#, JAVA, Python, e-commerce plugins) to retrieve corporate data from the Central Statistical Office (GUS) in Poland and VAT EU (VIES): https: //www.nip24.pl

Dla sklep´┐Żw stacjonarnych, e-commerce i integrator´┐Żw:
´┐ŻGotowe do wykorzystania komponenty (biblioteki, wtyczki)
´┐ŻInterfejs API umo?liwiaj?cy szybk? integracj? z dowoln? aplikacj?
´┐ŻSzczeg´┐Ż?owa dokumentacja techniczna
´┐ŻZarz?dzanie i kontrola online (konto u?ytkownika na portalu)
´┐ŻWysokie bezpiecze?stwo danych
´┐ŻWysoka wydajno?? i dost?pno??
´┐ŻPomoc i wsparcie techniczne
´┐ŻBezp?atny w podstawowym wariancie
´┐ŻSprawdzanie podmiotu w rejestrze VAT
´┐Ż(NEW) Weryfikacja konta bankowego kontrahenta w wykazie podatnik´┐Żw VAT (tzw. bia?ej li?cie podatnik´┐Żw VAT)

Dodatek do Excel dla os´┐Żb nie b?d?cych programistami pozwalaj?cy wykorzysta? wszystkie dost?pne na portalu nip24.pl funkcje, wi?cej na: https: //nip24.pl/sprawdzanie-statusu-vat-dodatek-do-excel

Features:
 • Automatyczne pobieranie danych do formularza zam´┐Żwienia oraz do wystawienia faktury
 • B?yskawiczna aktualizacja danych, dzi?ki po??czeniu online z systemami referencyjnymi (brak captcha)
 • Integracja z g?´┐Żwnymi platformami e-commerce (WooCommerce, PrestaShop, itp.)
 • Dedykowane biblioteki dla ?rodowisk developerskich PHP, .Net (C#), Python oraz Java.
 • Walidacja podatnik´┐Żw VAT EU z systemu VIES
 • Mo?liwo?? sprawdzenia kontrahenta (daty rozpocz?cia, zawieszenia, zako?czenia dzia?alno?ci)
 • Pobieranie danych po podaniu numeru: NIP lub REGON lub KRS
 • Automatyczna akutalizacja danych kontaktowych
 • Autoatyczne sprawdzanie podmiotu w rejestrze VAT
 • Automatyczna weryfikacja kont bankowych w wykazie podatnik´┐Żw VAT (tzw. bia?ej li?cie podatnik´┐Żw VAT))
 • Wszystkie funkcjonalno?ci dost?pne z poziomu MS Excel


Audience: Advanced End Users, Developers.
User interface: .NET/Mono, Java SWT, Plugins.
Programming Language: C#, Python, PHP, Visual Basic .NET, Java.

.

┬ę2024. Winfy. All Rights Reserved.

By OD Group OU – Registry code: 1609791 -VAT number: EE102345621.